Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 2 - GV. Võ Văn Dần

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo chương 2 "Công tác đất và nền móng" thuộc bài giảng Kỹ thuật thi công dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về đất và công tác đất trong xây dựng, công tác nổ mìn,...

Từ khóa: Bài giảng Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công, Thi công đất, Công tác đất trong xây dựng, Công tác nổ mìn, Thi công đắp

ppt 53 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/03/2017 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận