Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận