Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.3 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức bài 4 - Công nghệ PCM và chuyển mạch số. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Đăng nhập để bình luận