Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Lương Đức Long

Nội dung chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng thuộc bài giảng Kinh tế xây dựng trình bày nội dung về khái niệm và ý nghĩa của công tác thiết kế, tổ chức công tác xây dựng, nội dung của hồ sơ thiết kế. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế xây dựng, Bài giảng Kinh tế xây dựng, Kinh tế trong thiết kế xây dựng, Hồ sơ thiết kế, Công tác xây dựng, Quy mô công trình

ppt 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận