Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lương Đức Long

Nội dung chương 3: Một số cơ sở tư lý luận của kinh tế đầu thuộc bài giảng Kinh tế xây dựng trình bày nội dung về khái niệm và phân loại hiệu quả dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo thời gian, phân tích tài chính của dự án đầu tư .Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Từ khóa: Kinh tế xây dựng, Bài giảng Kinh tế xây dựng, Lý luận kinh tế, Giá trị tiền tệ, Dự án đầu tư, Khái niệm dự án đầu tư

ppt 77 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận