Bài giảng Kinh tế tài chính - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Bài giảng "Kinh tế tài chính - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, trình bày và công bố thông tin trên BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế tài chính, Bài giảng Kinh tế tài chính, Kế toán doanh thu, Xác định kết quả kinh doanh, Kế toán chi phí, Hệ thống tài khoản kế toán

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận