Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 5: Định giá tài nguyên và môi trường với các nội dung chính của chương: Định giá tài nguyên môi trường, Các phương pháp định giá, Định giá hệ sinh thái và đa dạng sinh học, Chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận