Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Ổ đĩa và RAID giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ổ đĩa, RAID, động lực của RAID, một số vấn đề của RAID. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Từ khóa: Bài giảng Kiến trúc máy tính Chương 7, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc máy tính, Lịch sử ổ đĩa, Động lực của RAID, Tài liệu về ổ cứng

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)