Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kiểm toán 1, Bài giảng Kiểm toán 1, Bằng chứng kiểm toán, Phần tử thử nghiệm, Lựa chọn phần tử thử nghiệm, Hồ sơ kiểm toán

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận