Bài giảng Khóa tập huấn Đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu

Bài giảng Khóa tập huấn Đánh giá tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm VCA; các thành phần của tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng; phân tích và đánh giá tính dễ tổn thương; quy trình tổng quát thực hiện VCA;... Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận