Bài giảng Khoa học đất - Chương 7: Chất hữu cơ trong đất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chất hữu cơ trong đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Bài giảng Khoa học đất, Chất hữu cơ trong đất, Dinh dưỡng đất, Cấu trúc đất, Dinh dưỡng hữu cơ, Phân bón hữu cơ

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2019 | Lượt xem:44 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận