Bài giảng Khoa học đất - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất hóa học cơ
bản của đất, bản chất và ý nghĩa của keo đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Đăng nhập để bình luận