Bài giảng Khoa học đất - Chương 1: Giới thiệu về môn học Khoa học đất

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về môn học Khoa học đất. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Đăng nhập để bình luận