Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên

Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên trình bày tổng quan vê kết cấu thép, liên kết hàn và liên kết bu lông, tính toán dâm thép, tính toán cột thép, tính toán dàn thép và tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Kết cấu thép, Bài giảng Kết cấu thép, Liên kết hàn, Liên kết bu lông, Tính toán dâm thép, Tính toán cột thép

pdf 199 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận