Bài giảng Kết cấu thép 1: Chương 5 - Nguyễn Văn Hiếu

Bài giảng Kết cấu thép 1 chương 5: Thiết kế dàn trình bày về khái niệm chung và phân loại, tính toán dàn, cấu tạo tính toán nút dàn, nút có nối thanh cánh, chọn và kiểm tra tiết diện thanh chịu kéo. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học này một cách chi tiết.

Từ khóa: Kết cấu thép 1, Bài giảng Kết cấu thép 1, Thiết kế dàn, Tính toán dàn nút, Thanh chịu kéo, Hệ thanh bụng của dàn

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận