Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2

Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán vốn chủ sở hữu, Ghi nhận vốn chủ sở hữu, Tổ chức chứng từ, Ghi sổ kế toán

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận