Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 2

Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán nợ phải trả, Hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức lập chứng từ, Ghi sổ kế toán

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận