Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả: Phần 1

Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán nợ phải trả, Chuẩn mực kế toán, Kế toán thuế, Báo cáo tài chính

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận