Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 5: Kế toán nợ phải trả (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy định kế toán có liên quan, những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán nợ phải trả, Quy định kế toán, Nguyên tắc kế toán, Hệ thống tài khoản kế toán

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận