Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán tài sản cố định, Hệ thống tài khoản kế toán, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:157 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận