Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trình bày thông tin trên BCTC.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán chi phí sản xuất, Giá thành sản phẩm, Kế toán tổng hợp chi phí, Phương pháp tính giá thành

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận