Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 (Kế toán hàng tồn kho) - Trần Thị Phương Thanh

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán hàng tồn kho trong khâu dự trữ (Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ), kế toán chi tiết hàng tồn trong kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận