Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" trình bày các khái niệm báo cáo LCTT, khái niệm của tiền và tương đương tiền; khái niệm luồng tiền (dòng tiền), sự cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận