Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - Ngô Hoàng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nhận biết các yếu tố trên Báo cáo KQHĐKD, hiểu được mục đích và nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh; nhận diện mối quan hệ giữa BCKQHĐKD và BCĐKT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kế toán tài chính 3, Bài giảng Kế toán tài chính 3, Kế toán tài chính, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận