Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính, Kế toán vốn chủ sở hữu, Phạm vi sử dụng nguồn vốn

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận