Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính, Kế toán tiền, Nợ phải thu, Hệ thống tài khoản kế toán

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:35 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận