Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" giúp người học có thể trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:62 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận