Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh

Nội dung chính chương 5 là: Các quyết định tài chính, sáu bước trong quá trình quyết định, mô hình phân tích thông tin thích hợp,... Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận