Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Chương 2 Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm, Nội dung chương 2 gồm có: Khái niệm chi phí phân loại chi phí, khái niệm chi phí phân loại giá thành, phương pháp kế toán xác định CP và tính giá thành.

Từ khóa: Bài giảng kế toán quản trị, Kế toán quản trị, Tài liệu kế toán quản trị, Kế toasn quản trị chi phí, Gía thành sản phẩm, Phân loại giá thành

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận