Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 9: Định giá

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 9: Định giá. Mục tiêu của chương này gồm: Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá, phân biệt giữa quyết định giá ngắn hạn và quyết định giá dài hạn, các phương pháp định giá. Mời tham khảo.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Bài giảng Kế toán quản trị, Chi phí sản phẩm, Định giá ngắn hạn, Định giá dài hạn, Phương pháp định

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận