Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 10: Thông tin kế toán với việc ra các quyết định ngắn hạn

Chương 10: Thông tin kế toán với việc ra các quyết định ngắn hạn. Nội dung chính trong chương này gồm: Yêu cầu của thông tin kế toán, thông tin kế toán với việc ra các quyết định kinh doanh đặc biệt, phân tích chi phí phù hợp, quyết định mua ngoài hay tự sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Bài giảng Kế toán quản trị, Thông tin kế toán, Quyết định ngắn hạn, Quyết định kinh doanh, Yêu cầu của thông tin kế toán

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận