Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4 - Lê Việt Thủy

Chương 4 Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Những vấn đề chung, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, tổ chức thanh toán trong một hệ thống ngân hàng thương mại và giữa các ngân hàng.
Đăng nhập để bình luận