Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2 - Lê Việt Thủy

Chương 2 Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, nội dung kiến thức trong chương này gồm: Những vấn đề chung về nguồn vốn của ngân hàng thương mại, kế toán nhận tiền gửi, kế toán phát hành giấy tờ có giá.

Từ khóa: Tài khoản kế toán, Bài giảng kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng thương mại, Kế toán ngân hàng, Kế toán nhận tiền gửi, Quy trình kế toán

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận