Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại gồm có những nội dung chính sau: tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá, kế toán nghiệp vụ cho vay, kế toán thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận