Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 9: Kế toán kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông

Bài giảng chương 9 giúp các bạn dễ dàng hạch toán các chi phi doanh thu, sơ đồ hạch toán của kế toán. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.
Đăng nhập để bình luận