Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung chương 6 bao gồm: Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán tổng hợp chi phí SXKD theo yếu tố. Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận