Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Nội dung nghiên cứu chương 5: Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương, hạch toán lao động, tính lương và trợ cấp BHXH, kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận