Bài giảng Kế toán công ty: Chương 3

Chương 3 Kế toán biến động vốn góp trong các công ty, trong chương học này trình bày nội dung tìm hiểu về: Kế toán biến động vốn góp trong công ty TNHH, kế toán giảm vốn trong công ty, kế toán tăng vốn trong công ty.

Từ khóa: Tài khoản kế toán, Kế toán công ty, Bài giảng kế toán công ty, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán biến động vốn góp, Nghiệp vụ kế toán

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận