Bài giảng Kế toán công ty: Chương 1

Chương 1 Tổng quan về các loại hình kế toán công ty, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu về: Khái niệm chung về công ty; đặc điểm pháp lý của công ty; phân loại công ty theo cơ sở thành lập, hoạt cơ động và ra quyết định kinh doanh.