Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán chi phí, Kế toán chi phí, Kế toán chi phí theo quá trình, Process costing, Phương trình sản lượng, Báo cáo tài chính

ppt 79 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận