Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí; khái niệm giá thành và phân loại giá thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán chi phí, Kế toán chi phí, Phân loại chi phí, Phân loại giá thành, Phân loại chi phí, Tiêu chuẩn phân loại giá thành

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận