Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 4

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế hoạch sản xuất", cụ thể như: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất.

Từ khóa: Bài giảng Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Business plan, Kế hoạch sản xuất, Quy trình lập kế hoạch sản xuất, Llập kế hoạch sản xuất

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận