Bài giảng Hướng dẫn đọc khí máu động mạch - ThS. BS. Bùi Nghĩa Thịnh

Bài giảng Hướng dẫn đọc khí máu động mạch được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức giúp người học có thể phát hiện được rối loạn tiên phát, tính được đáp ứng bù trừ, phát hiện được rối loạn đi kèm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận