Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3

Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung của hồ sơ mời thầu và nội dung hồ sơ dự thầu xây lắp.

Từ khóa: Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Nội dung của hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu xây lắp, Chi phí dự thầu

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2021 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận