Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 trình bày kiến thức về mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN. Chương này sẽ khái quát về mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN như: Sự phát triển của ISDN, nguyên tắc mạng ISDN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hệ thống viễn thông, Bài giảng Hệ thống viễn thông, Mạng viễn thông, Mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN, Mạng ISDN, Cấu trúc mạng ISDN

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận