Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về mạng di động. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động, mạng không dây tế bào, tổng đài GSM, các thông số tiêu chuẩn của hệ thống GSM.

Từ khóa: Hệ thống viễn thông, Bài giảng Hệ thống viễn thông, Mạng viễn thông, Mạng di động, Hệ thống thông tin di động, Mạng không dây tế bào

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận