Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 1 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 1: Khái quát về hệ thống viễn thông. Nội dung chương gồm có: Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam, các công nghệ chuyển mạch trong mạng viễn thông, các hạn chế trong mạng viễn thông hiện nay.

Từ khóa: Hệ thống viễn thông, Bài giảng Hệ thống viễn thông, Mạng viễn thông, Cấu trúc mạng viễn thông, Mạng viễn thông Việt Nam, Công nghệ chuyển mạch

pdf 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận