Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6B - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6B: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán" trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống, vận hành và bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận