Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: System documentation techniques" presentation of content: What is documentation, why should you learn documentation, data flow diagrams, basic elements, data flow diagram levels,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán, Thông tin kế toán, What is documentation, Why should you learn documentation, Data flow diagrams

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận