Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 4 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 4: Accounting related processes" presentation of content: The revenue cycle - Sales to cash collections, the revenue cycle, revenue cycle activities,... Invite you to reference.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán, Thông tin kế toán

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận